Peuterspeelzaal De Speeltol Rossum

 

Berga Muylwijk en Jeanny van Hattem zijn al lange tijd de vertrouwde gezichten op peuterspeelzaal De Speeltol. Medio mei 2016 is Jaqueline Laheij het team komen versterken. Jacqueline werkt al jaren als leidster bij peuterspeelzaal De Veldpeutertjes en zal dit naast haar werk bij De Speeltol blijven doen. Zij begeleiden uw peuter met veel plezier in hun ontwikkeling richting de basisschool.

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden

Maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend van 8.30uur tot 12.00 uur.

 

Tarief per 28-08-2017

1 ochtend per week

€ 44,24 per maand

2 ochtenden per week

€ 88,48 per maand

 

Wij incasseren 44 weken per jaar in 11 gelijke termijnen (van september tot en met juli). De vakanties zijn dus al verwerkt in dit maandtarief. De maand augustus wordt niet geïncasseerd. Incasso vindt plaats rond de 25e van de maand. U krijgt een paar dagen vooraf per e-mail een factuur met de exacte datum en het te incasseren bedrag. Indien automatische incasso van uw rekening mislukt, wordt er bij de volgende factuur € 5,50 administratiekosten in rekening gebracht. 

 

Inschrijfkosten zijn € 19. Uw kind wordt automatisch uitgeschreven op de dag dat hij/zij 4 jaar wordt. Ongeacht of dit in een vakantie valt. Wilt u uw kind eerder uitschrijven dan kan dit door schriftelijke opzegging met in acht name van 1 maand opzegtermijn.

 

Inschrijven   KIJK ROND