Corona & eigen bijdrage

24-03-2020

Beste ouder(s) of verzorger(s),

Afgelopen vrijdag is er duidelijkheid gekomen over de betaling van de kinderopvang.

De volgende tekst is te vinden op de website van de rijksoverheid:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken.

Alle ouders worden gecompenseerd.

Tamara van Ark: "We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots op hoe de sector dat op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen.

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Ons advies is dus om gewoon de facturen te (blijven) betalen zodat u straks uw eigen bijdrage ook terug krijgt.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Emily Wammes

06-38763626

Kinderopvang Veldmuisje Maasdriel